Patrz na Pałac

WYSTAWA KONKURSOWA W VR
9-11 września 2016, Plac Defilad

11 lipca Jury Konkursowe wzięło udział w obradach. Projekty wyróżnione przez Jury poddane zostaną głosowaniu publiczności. Na swoich faworytów będzie można głosować na dwa sposoby:

Ostateczne wyniki, zarówno głosowania Jury Konkursowego, jak i Publiczności, zostaną przedstawione w drugiej połowie września podczas uroczystości rozdania nagród.


Idea Konkursu

Trzy dotychczasowe edycje Międzynarodowego Konkursu FUTUWAWA pozwoliły zgromadzić i zaprezentować na portalu futuwawa.pl ponad 500 projektów dla Warszawy Przyszłości. Powstała w ten sposób przestrzeń niczym nieograniczonego eksperymentu, która pozwala bawić się miastem, ale i poddać je dyskusji.

W tym roku FUTUWAWA skupia się na najbardziej dyskutowanym i obiecującym miejscu stolicy, o ogromnym miastotwórczym potencjale – Placu Defilad.

Plac Defilad jest centralnym miejscem Warszawy nie tylko ze względu na swoje położenie. Zbiegają się tu pomysły, aspiracje, plany, interesy i konflikty, ale i nasze marzenia oraz potrzeby dotyczące jakości przestrzeni publicznych w stolicy.

Mimo że znamy już projekty siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej i TR Warszawa, a także toczącą się od wielu lat debatę o zagospodarowaniu Placu, dyskusja ta jest niepełna bez rozmowy o wizji go dotyczącej, a także odpowiedzi na generalne, może nawet podchwytliwe, pytania – jakie Plac ma pełnić funkcje? Czym ma być wypełniona jego przestrzeń? Jakim regułom ma podlegać?

W ramach Konkursu poszukujemy nowych idei, które pomogą tchnąć w Plac Defilad nowego ducha miejsca. Naszym celem nie jest obalanie planów, ale i nie chcemy się do nich zbytnio przywiązywać, ponieważ tylko tak może wyglądać konkurs na wizję. Dotykamy ogółu, a nie szczegółu.

Nagrodę Jury Konkursowego przyznają:

Nagrody pieniężne przyznawane są w dwóch kategoriach:

Dodatkowo zostaną przyznane nagrody rzeczowe w kategoriach: Nagroda Jury Konkursowego, Wyróżnienie Jury Konkursowego oraz 3 nagrody dla głosującej w Głosowaniu Publiczności. Fundatorem Nagród Rzeczowych o wartości 16 700 zł jest VALEVSKY home&deco.

Kontakt
futu@futuwawa.pl

Dokumenty konkursowe